Automatisering: de sleutel tot een efficiëntere toekomst

Automatisering speelt een cruciale rol in de hedendaagse bedrijfsvoering en samenleving. Het stelt ons in staat om processen en taken efficiënter en effectiever uit te voeren, waardoor we meer kunnen bereiken in een kortere periode. Josatech is jouw partner voor automatisering in Pelt, Limburg en omgeving!

Welke soorten automatisering zijn er?​

Industriële automatisering

Een van de meest bekende vormen van automatisering is industriële automatisering, waarbij geavanceerde technologieën gebruikt worden om productieprocessen te optimaliseren. Dit type automatisering stelt bedrijven in staat om hun productie te verhogen, kosten te verlagen en de productkwaliteit te verbeteren. Binnen Industriële automatisering spreken we van "factory automation(Tia Portal)" en "process automation(PCS7)".

Digitale automatisering

Digitale automatisering is een andere belangrijke vorm van automatisering. Het verwijst naar de toepassing van digitale technologieën, zoals cloud computing en data-analyse, om bedrijfsprocessen te verbeteren en te stroomlijnen. Deze vorm van automatisering maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data te verwerken, analyseren en opslaan, waardoor bedrijven beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

AI & machine learning

Een verwant gebied is dat van artificiële intelligentie (AI) en machine learning, waarbij computers en software geprogrammeerd worden om te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Door AI en machine learning te combineren met automatisering, kunnen bedrijven intelligente systemen ontwikkelen die zichzelf kunnen verbeteren en steeds effectiever worden naarmate ze meer gegevens en ervaringen verzamelen.

Robotic Process Automatisering

Robotic Process Automatisering (RPA) is een andere belangrijke tak van automatisering. RPA omvat het gebruik van software-robots om routinematige en repetitieve taken uit te voeren die normaal gesproken door menselijke werknemers worden uitgevoerd. Deze vorm van automatisering stelt bedrijven in staat om hun werknemers te richten op strategischere en waardevollere taken.

Kantoorautomatisering

Kantoorautomatisering is gericht op het automatiseren en stroomlijnen van dagelijkse kantoortaken, zoals documentbeheer, e-mailverwerking en agendabeheer. Door gebruik te maken van softwaretools en -toepassingen kan kantoorautomatisering de efficiëntie verhogen, de communicatie verbeteren en de werklast voor werknemers verminderen.

Ontdek automatisering aan de hand van het brouwproces van bier.

Ontdek automatisering projecten en de opties

Automatisering in Pelt, Lommel, Limburg
Automatisering gebruik HMI in Pelt, Lommel, Limburg
Automatisatie

Software engineering (PCS7 & PCS Neo)

Ontdek hier op welke manier we uw bedrijf efficiënter kunnen maken door gebruik te maken van automatisatie.

Deze controlemodules dienen voor het aansturen van pompen, kleppen, metingen. In de equipmentmodules zitten de stappen van PLC-programma’s en vrij programmeerbare functies voor de procesaansturing. Deze modules kunt u met Excel-tools importeren en exporteren.

Er worden procesbeelden aangemaakt die volledig conform zijn met de P&ID diagrammen aangeleverd door de klant. Op deze procesbeelden zullen statische en bedrijfstoestanden zichtbaar zijn van kleppen, metingen en klantspecifieke modules. Deze visualisatie zorgt ervoor dat uw werknemers efficiënt en veilig het proces kunnen bedienen.

Bij een alarm wordt automatisch een signaal aangestuurd. De operator moet na de alarmmelding deze nakijken en de correcte actie ondernemen. Het alarm van onderdelen die in onderhoud zijn, wordt automatisch verborgen zodat deze geen storingen melden aan de operator.

Alle meetgegevens voor procesvalidatie op korte en lange termijn worden opgeslagen zodat deze in de toekomst geraadpleegd kunnen worden.

Bijvoorbeeld wanneer temperaturen van tanks op een bepaald tijdstip nagekeken moeten worden na een klacht van een consument.

Rapporten kunnen ook gegenereerd worden na specifieke gebeurtenissen of processtappen in uw productieproces.

Via een add-on bibliotheek kunnen we data uitwisselen tussen het PCS7-systeem en bijvoorbeeld S7-1500 controllers. Op deze manier kan de status van externe procesdelen weergegeven worden op de procesbeelden.

Deze frequentieomvormers zorgen ervoor dat de juiste volumes van vloeistoffen volgens de juiste snelheden door de leiding gepompt worden naar tanks of andere opslageenheden of het waarborgen van de druk in een leidingnet zoals de transportleiding van een watermaatschappij.

Dankzij het geleidelijk optoeren, vermindert u het energieverbruik in tegenstelling tot direct ingeschakelde motoren en voorkomt u inschakelpieken op het net. Voor Siemens Sinamics aandrijvingen gebruiken we een standaard bibliotheek. Zo bespaart u ook op kosten voor engineering.

Automatisering in Pelt, Lommel, Limburg
Automatisering gebruik HMI in Pelt, Lommel, Limburg
Automatisering

Digitale transformatie hand in hand met automatisering

Het proces van digitale transformatie houdt verband met automatisering, aangezien het de integratie van digitale technologieën in alle aspecten van een bedrijf of organisatie omvat. Automatisering biedt tal van voordelen en mogelijkheden voor bedrijven.

Door te investeren in automatisering en de bijbehorende technologieën, zoals artificiële intelligentie, software, data-analyse, machine learning en digitale transformatie, kunnen bedrijven en organisaties hun processen en diensten aanzienlijk verbeteren.

Dit leidt tot een hogere efficiëntie, kostenbesparingen, betere besluitvorming en een sterkere concurrentiepositie in de snel veranderende wereld van vandaag.

Implementatie van veiligheidssystemen (failsafe-systemen) is op bepaalde proceslocaties noodzakelijk door de verwerking van bijvoorbeeld brandbare of chemische stoffen. Of wanneer de veiligheid voor mens en milieu een risico is tijdens het productieproces.

Dit soort installaties worden verplicht door de wetgever om extra beveiliging aan te brengen op installaties. Safetysystemen kunnen vlekkeloos geïntegreerd worden in de producten van Siemens.

Een standalone veiligheidssysteem is ook leverbaar als u geen Siemens automatisatie gebruikt voor uw procesbewaking.

Uw proces wordt ingedeeld in units zoals proces- en opslag tanks, leidingnetten, pompen. Dankzij het recept gestuurde systeem kunnen units gealloceerd worden die op dat moment nodig zijn voor het proces.

Na het beëindigen van een batch run worden er rapportages gegenereerd met de nodige proces data zoals toegevoegde hoeveelheden grondstof en temperatuur curves. Dit systeem is FDA (Food and Drug Administration) gecertificeerd. 

Dit wordt vaak geïntegreerd met het batch control systeem, maar kan ook apart toegepast worden. Dit systeem organiseert en bewaakt het transport van vloeistoffen en vaste stoffen in complexe leidingstelsels. Het route control systeem maakt ook gebruik van een S88-indeling zoals het batch control system.

Het updaten/upgraden van uw PCS7-systeem naar de laatste versie is een vereiste als u zo efficiënt mogelijk wilt werken en gebruik wilt maken van de meest recente functies. Dit garandeert ook dat u altijd werkt met de laatste versies van de Windows operatorsystemen zoals Windows Server en Windows 10.

sis-compact-483571573-vl-var1h-cmyk (1)
Automatisatie visual

Wees de concurrentie voor

Het is belangrijk voor bedrijven om proactief te zijn in het omarmen en implementeren van automatisering, aangezien de technologie zich in een snel tempo blijft ontwikkelen. Organisaties die achterblijven bij de implementatie van automatisering en digitale transformatie riskeren verouderd te raken en uiteindelijk te worden overtroffen door concurrenten die wel investeren in deze technologieën.

Om het potentieel van automatisering volledig te benutten, moeten bedrijven en organisaties zich richten op het identificeren van de gebieden waar automatisering de grootste impact kan hebben. Vervolgens dienen deze bedrijven de meest geschikte technologieën en oplossingen te implementeren om deze processen te verbeteren.

Dit kan onder meer het gebruik van AI en machine learning omvatten om data-analyse te verbeteren, het implementeren van RPA om routinematige en repetitieve taken te automatiseren, of het investeren in kantoorautomatisering om de efficiëntie van dagelijkse taken te verhogen.

sis-compact-483571573-vl-var1h-cmyk (1)
Automatisatie visual

Automatisering in uw bedrijf

Bovendien is het essentieel voor bedrijven om hun personeel te betrekken bij de automatiseringsprocessen en hen te voorzien van de juiste opleiding en ondersteuning. Hierdoor kunnen werknemers de voordelen van automatisering begrijpen en effectief samenwerken met de nieuwe systemen en processen.

Automatisering biedt een schat aan kansen voor bedrijven en organisaties die bereid zijn te investeren in de technologieën en processen die nodig zijn om hun activiteiten te transformeren. Door proactief te zijn in het omarmen van automatisering en de bijbehorende technologieën, behoudt u als bedrijf een voorsprong in de steeds concurrerendere en snel veranderende wereld van vandaag.

Programmable Logic Controllers (PLC’s)

Simatic PLC controller voor automatisering

Automatisering speelt een cruciale rol in het verbeteren van de efficiëntie, kostenbesparingen en concurrentievermogen van bedrijven en organisaties. Een belangrijk component in automatiseringssystemen is de Programmable Logic Controller (PLC), die industriële processen en machines aanstuurt en monitort.

De implementatie van PLC’s draagt bij aan een betere productkwaliteit en verhoogde efficiëntie in productieomgevingen. PLC’s zijn industriële computerbesturingssystemen die worden gebruikt om machines en processen te automatiseren. Ze zijn ontworpen om specifieke taken uit te voeren, zoals het aansturen van motoren, kleppen, pompen en andere industriële apparatuur.

Veel gestelde vragen over automatisering

Vragen voor ons?

Wat is de betekenis van automatisering?

Automatisering houdt in dat menselijke arbeid wordt vervangen door machines, computers en computerprogramma's. Het werk dat voorheen door mensen werd uitgevoerd, wordt na automatisering door machines en computers overgenomen. Processen met heldere, logische regels zijn bijzonder geschikt voor automatisering.

Waarom automatiseren?

Automatisering kan aanzienlijke tijdbesparingen opleveren. Veel taken die normaal handmatig uitgevoerd worden en die vaak meer tijd in beslag nemen dan men denkt, hoeven niet langer handmatig te worden gedaan. Dit geldt vooral voor repetitieve taken. Door deze processen te automatiseren, kan een organisatie veel efficiënter werken.

In welke regio's voorziet Josatech automatisering voor bedrijven?

Josatech voorziet automatisering in Pelt, Lommel en omstreken.Limburg zowel Belgie en Nederland, en de belgische kempen( Herentals, Geel, Olen,Turnhout.
VERKOOP

Uw partner in productverkoop

Voor de aankoop van losse producten zoals CPU’s, IO-modules, softwarelicenties en Simatic aandrijvingen kan u bij Josatech terecht. Ook wanneer u een defect heeft of snel een upgrade wilt uitvoeren, kan u bij ons terecht voor alle onderdelen. Neem gerust contact op om alle mogelijkheden te bespreken.

Simatic pcs7 plc