Josatech Projects

Het volledige mout- en brouwproces

Hieronder vindt u een volledig brouwproces met uitleg over hoe Josatech Projects u kan ondersteunen en helpen bij de automatisatie.

Brouwerij

Automatisatie van een brouwerij of mouterij

Op deze pagina ziet u een overzicht van het mout- en brouwproces voor de productie van bier. Dit voorbeeld maakt de toegevoegde waarde van onze ondersteuning duidelijk. Als u hierover vragen heeft, neem gerust contact op!

Operator die een controle uitvoert in een bierbrouwerij
Mannen aan het werk in een bierbrouwerij
Hier wordt het zand, stro , eventuele stenen en ander plantaardig materiaal verwijderd. Dan wordt alles gezeefd. Stof, te kleine korrels worden verwijderd. Brouwers eisen een korrelgrootte van 2.5mm of meer. Daarna wordt deze gerst opgeslagen in silo’s.

Door water toe te voegen met een temperatuur van 15°C verhoogt men het vochtgehalte stapsgewijs tot deze 45% bereikt. Dit gebeurt in 3 fasen omdat niet elke laag even snel water opneemt.

Het water wordt regelmatig ververst om onzuiverheden en micro-organismen te verwijderen. Hierna test men op watergevoeligheid en kiemrust.

In de kiemkuip draait een mixer rond die de kiemende massa keert. Zo voorkomt de mouter verstikking en schimmelontwikkeling. Men regelt de temperatuur en luchtcirculatie door ventilatoren nauwkeurig.

Tijdens de kieming worden enzymen aangemaakt die de brouwer nodig heeft. De mouterij degradeert ook andere substanties zoals celmateriaal, dat allesbehalve wenselijk is voor de brouwer.

Dit wordt gedaan om de kieming te stoppen en het vocht gehalte te reduceren kleiner dan 5%. Op die manier worden ook de enzymatische activiteiten stil gelegd en wordt ook bederf tegen gegaan. Afhankelijk van het type mout dat wordt geproduceerd zal de temperatuur in de drogers variëren. Daarna wordt de mout geanalyseerd om de kwaliteit te waarborgen.

De gewenste hoeveelheid per mout type wordt gewogen en daarna licht gebroken in de moutmolen.

Dit om te waarborgen dat de mout water kan opnemen en dat de mout in een later stadium een goed filtratie bed kan opbouwen.

In de maïskuip maakt men gebruik van verschillende temperaturen en rusttijden om het zetmeel in de mout om te zetten in vergistbare suikers.

Een mixer waarborgt de homogeniteit van het mengsel van mout en water. De bewaking van de zuurtegraad (pH) is hier enorm belangrijk, net als de watercompositie.

Na transfer van de maischkuip naar de filterkuip wordt er eerst een tijd gecirculeerd zodat het graanbed kan vormen en dat alle grove partikels uitgefilterd worden. In vaktermen wordt dit ook wel de “vorlauf” genoemd. De helderheid wordt nauwlettend in de gaten gehouden tot deze de gewenste waarde bereikt. Na afloop naar de kookketel wordt het draf uit de filterkuip gehaald en dit wordt verwerkt in onder andere veevoer.

Na de vorlauf wordt er afgelaten naar de kookketel en tegelijkertijd wordt het moutbed uitgespoeld met een hoeveelheid water. De aflopen naar de kookketel worden nauwkeurig gemeten op suikergehalte en ph.

De snelheid van de afloop mag niet te snel verlopen om het compacteren van het moutbed te voorkomen.  

Het wort wordt nu een ingestelde tijd aan de kook gebracht en hop, eventuele kruiden worden toegevoegd. Het wort wordt nu steriel gemaakt en ongewenste stoffen worden afgekookt.

Ook hier is de ph van belang voor zowel hop rendement en optimale condities voor eiwit neerslag te creëren. Na het koken wordt de hop materie, eiwitneerslag en andere stoffen gescheiden in de whirlpool.

Dit is ook meteen de eerste klaring van het wort na het koken.  

Vanuit de whirlpool tank wordt het hete wort door een platenkoeler gepompt zodat de gewenste temperatuur wordt bereikt voor het aanzetten van de gisting.

Tegelijkertijd wordt er zuurstof geïnjecteerd tijdens de transfer naar de gisttank achter de koeler om de gist de meest optimale condities te geven.

Bij grote brouwerijen wordt de gist nu ook al mee geïnjecteerd tegelijkertijd met de zuurstof. Bij kleinere brouwerijen gebeurt dit met de hand. 

Tijdens de transfer wordt de gist toegevoegd en de gisttank afgesloten. Na 8-24 uur is de gist al bezig met het omzetten van suikers naar alcohol. Dit gebeurt bij temperaturen tussen 18 en 26 graden afhankelijk van de gist stam.

Aangezien gist exothermisch is is externe koeling van deze tanks van vitaal belang om de gist zo gelukkig mogelijk te houden. Brouwers maken wort, gist maakt bier is een bekende uitdrukking in de sector.  

Na het beëindigen van de hoofdvergisting begint de lagering. Men gaat stapsgewijs de temperatuur afbouwen van 18-24 graden naar 4 graden. Tijdens deze afbouw zal de gist nog ongewenste bijproducten van het proces verwerken en de rijping van het bier gaat gestaag fbeginnen. De duurtijd van deze lagering zal afhangen van het biertype. Tijdens de koude rijping gaat er gist neerslag en eiwit neerslag plaatsvinden om die reden zijn deze tanks cylindroconisch zodat aan de onderzijde alle koude trub verwijdert kan worden. Dit gebeurt elke 3 a 4 dagen tijdens de lagering. Tijdens de lagering gebeurt er dus ook een voorfiltratie voor de helderheid van het bier.

Na de lagering wordt het bier getransporteerd naar nieuwe helder bier tanks. Onderweg worden ze gefilterd om de houdbaarheid te verbeteren.

Als er hergisting op de fles moet plaatsvinden, dan wordt er een kleine hoeveelheid opgeloste suiker en gist aan toegevoegd. Bij bieren die niet hergisten op de fles wordt het CO2-gehalte op peil gebracht. 

Men transporteert hierna het bier naar afvullijnen. Hier wordt het bier verpakt en gelabeld.

Opslagtanks voor het opslaan van bier in een geautomatiseerde bierbrouwerij
Man die in een brouwerij biervaten vult
Josatech Projects

Wat Josatech Projects kan betekenen voor uw automatisering

Softwareontwikkeling en optimalisatie van onder andere:

Neem contact met ons op en we werken een oplossing uit op maat van uw brouwerij of andere situatie, klein of groot.